อัลบัมภาพที่ 5376    โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” ประกวด และจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
อัลบัมภาพที่ 5358    Comprehensive English Program (CEP) organized an Educational Trip to Queen Sirikit Botanical Garden on 25th January 2020 with the theme: "Awareness of environmental diversity and its conservation" (โครงการ CEP)
<< Back Next >>