อัลบัมภาพที่ 5393    อ.ธนารัฏช์และทีมงาน พบผู้รับเหมาเพื่อชี้แจ้งรายระเอียดและตอบคำถามที่ผู้รับเหมามีข้อสงสัย (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 5392    อ.ธนารัฎช์ประชุมทีมงานและเชิญผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูล เข้ารับฟังรายละเอียด (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>