อัลบัมภาพที่ 5599    “ACL เราจะจับมือกัน ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” โครงการช่วยเหลือบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน 2563 (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 5396    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
<< Back Next >>