อัลบัมภาพที่ 5353    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ทำการติดตั้งอุปกรณ์ฟอกอากาศ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับฝุ่นควัน PM 2.5 และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา วันที่ 30 มกราคม 2563 (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 5345    อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2563 (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
<< Back Next >>