อัลบัมภาพที่ 6784    ปรับปรุงจุดจอดรถใหม่ บริเวณข้างอาคารยิมเนเซียม เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการบริการ
อัลบัมภาพที่ 6783    ปรับปรุงและทำสีใหม่บริเวณหลังอาคารเรียนเซนต์หลุยส์ จำนวน 2 จุด
<< Back Next >>