อัลบัมภาพที่ 7315    เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ให้ความรู้เรื่อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Donation) กรมสรรพากร วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องธุรการ
อัลบัมภาพที่ 7244    ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับปฐมวัย วันที่ 14 กันยายน 2564
<< Back Next >>