อัลบัมภาพที่ 6423    พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 มีนาคม 2564
อัลบัมภาพที่ 6396    กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 มีนาคม 2564
<< Back Next >>