อัลบัมภาพที่ 6115    การสัมมนาเชิงนวัตกรรมเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้”
อัลบัมภาพที่ 6048    การอบรมครูผู้สอน เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
<< Back Next >>