อัลบัมภาพที่ 5229    นักเรียนในโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา “สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดลำปาง” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
<< Back Next >>