อัลบัมภาพที่ 5101    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )
อัลบัมภาพที่ 4981    พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 สิงหาคม 2562
<< Back Next >>