อัลบัมภาพที่ 5370    พิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู เพื่อยกย่องเชิดชู บูชาคุณครูผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
อัลบัมภาพที่ 5331    กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563
<< Back Next >>