อัลบัมภาพที่ 4907    ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
อัลบัมภาพที่ 4895    Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang.
<< Back Next >>