อัลบัมภาพที่ 5165    รางวัล "เยาวชนต้นแบบคิดดี ทำดี เพื่อสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท จ.ชลบุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2562
อัลบัมภาพที่ 5114    รางวัลเยาวชนดีเด่น เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562
<< Back Next >>