อัลบัมภาพที่ 4816    กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
<< Back Next >>