อัลบัมภาพที่ 5051    ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลต่างๆ วันที่ 6 กันยายน 2562
อัลบัมภาพที่ 4806    กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
<< Back Next >>