อัลบัมภาพที่ 5060    ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.5 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน วันที่ 10 กันยายน 2562
อัลบัมภาพที่ 4878    กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
<< Back Next >>