อัลบัมภาพที่ 5343    การประกวดวงดนตรีสากล "ACL Music Awards 2020 #4" ในงาน "ACL Academic Day #ACL, paradigm of authentic aesthetics" วันที่ 24 มกราคม 2563
อัลบัมภาพที่ 5301    รางวัลการประกวด Mister & Miss Lively 2020 ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย 7sence film studio จ. เชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2563
<< Back Next >>