อัลบัมภาพที่ 5374    พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1)
อัลบัมภาพที่ 5368    กิจกรรมฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์ น้องพี่น้ำเงิน และขาว ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
<< Back Next >>