อัลบัมภาพที่ 5386    รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้หัวข้อ “ACL is good 2019” Project 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
อัลบัมภาพที่ 5375    พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2)
<< Back Next >>