อัลบัมภาพที่ 5397    การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อัลบัมภาพที่ 5357    การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 มกราคม 2563
<< Back Next >>