อัลบัมภาพที่ 5167    กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562
<< Back Next >>