อัลบัมภาพที่ 5272    กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL “เยือนถิ่นเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แลประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2” วันที่ 22-24 ธันวาคม 2562
อัลบัมภาพที่ 5259    กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562
<< Back Next >>