อัลบัมภาพที่ 5007    คณะผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562
อัลบัมภาพที่ 4886    ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
<< Back Next >>