อัลบัมภาพที่ 5346    การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง วันที่ 23 มกราคม 2563
อัลบัมภาพที่ 5314    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จับมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์การสอนภาษาจีน “ศูนย์ภาษาจีน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน” เสริมฐานภาษาที่สองให้เข้มแข็ง วันที่ 15 มกราคม 2563
<< Back Next >>