อัลบัมภาพที่ 5376    โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” ประกวด และจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563
อัลบัมภาพที่ 5223    การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562
<< Back Next >>