อัลบัมภาพที่ 5318    การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA)
อัลบัมภาพที่ 5171    การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และการแจกรายงานผลการสอบวัดความรู้/ทักษะ กลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
<< Back Next >>