อัลบัมภาพที่ 5383    บริการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
อัลบัมภาพที่ 4849    ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกล ไร้โรค วันที่ 24 มิถุนายน 2562
<< Back Next >>