อัลบัมภาพที่ 5599    “ACL เราจะจับมือกัน ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” โครงการช่วยเหลือบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน 2563
อัลบัมภาพที่ 5393    อ.ธนารัฏช์และทีมงาน พบผู้รับเหมาเพื่อชี้แจ้งรายระเอียดและตอบคำถามที่ผู้รับเหมามีข้อสงสัย
<< Back Next >>