[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อ. 1 ตุลาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ขยายผลการอบรมการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 2 ตุลาคม 2562  การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 4 ตุลาคม 2562  นำเสนอการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโดยรอบฝ่ายปฐมวัย ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 5 ตุลาคม 2562  อบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อา. 6 ตุลาคม 2562  การอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 7 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย ห้องเรียนK.2B งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ภราดามอบพวงหรีดแสดงความเสียใจให้กับบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 13 ตุลาคม 2562  การแข่งชันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019 โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 15 ตุลาคม 2562  การแข่งขันกีฬา stack Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 16 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 17 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 18 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 19 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 20 ตุลาคม 2562  การแข่งขันกอล์ฟ รายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามแรกของฤดูกาล 2019 - 2020 สนามกอล์ฟรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 21 ตุลาคม 2562   ประชุมจัดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อ ฝ่ายปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 22 ตุลาคม 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 ตุลาคม 2562  นักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬาสีในช่วยของการเชียร์ การฝึกซ้อมกีฬา โดยมีการลดคาบเวลาเรียนเพื่อนำคาบเรียนมาใช้เข้าสีและทำกิจกรรม Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 25 ตุลาคม 2562  ทำจดหมายขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีรั้วอนุบาลจากผู้ปกครอง ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 26 ตุลาคม 2562  รางวัล "เยาวชนต้นแบบคิดดี ทำดี เพื่อสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท จ.ชลบุรี งานบริหารแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงชนะเลิศ รายการ สิงห์เจ้าขุน ปูคา ยูธ ครั้งที่ 2 สนามเจ้าขุนอารีน่า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 28 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 29 ตุลาคม 2562  ผอ. นำนร.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 30 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1) งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เริ่มส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 31 ตุลาคม 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 1 พฤศจิกายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประสานกับหัวหน้าสายชั้นเพื่อประสานผุ้ปกครองขอสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีรั้วอนุบาลตามช่องต่างๆ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 2 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4 ณ สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 3 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon) ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 4 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพัฒนาศักยภาพการสอน) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 5 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) อาคารสุวรรณสมโภช(Auditorium Room) งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 6 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีฯ อาคารปฏิบัติการทางอาหาร งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 7 พฤศจิกายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 8 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมใหญ่) Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องพักครู) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 11 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมย่อย) Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 12 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 13 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคสิ่งของ กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 14 พฤศจิกายน 2562  จัดทำสนามการแข่งขัน Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 16 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ(KBSC) จ.ปราจีนบุรี งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 17 พฤศจิกายน 2562  สนามสอบแข่งขัน/คัดเลือกข้าราชการตำรวจ Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
จ. 18 พฤศจิกายน 2562  เชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่ (ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรร์ในการระบายสีรั้วเพิ่มเติม ห้องพัสดุ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 19 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันวงดนตรี ลำปางมอเตอร์โชว์ Big Band Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 20 พฤศจิกายน 2562  กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 22 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแสดงพิธีเปิด 200 Years of U.S. – Thai Friendship (มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) ณ อาคารฟองหลี หอศิลป์ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ)ฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย