การแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564
(เมื่อ 22/มกราคม/2564)
    

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563
(เมื่อ 11/มกราคม/2564)
    

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563
(เมื่อ 11/มกราคม/2564)
    

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด - พิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(เมื่อ 08/ธันวาคม/2563)
    

Wellness and Well-being. สุขภาพดี และดำเนินชีวิตที่ดี
(เมื่อ 22/ตุลาคม/2563)
    

ชมรมหุ่นยนต์คิดค้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ
(เมื่อ 02/ตุลาคม/2563)
    

กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(เมื่อ 31/สิงหาคม/2563)
    

พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 27/08/53
(เมื่อ 28/สิงหาคม/2563)
    

พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2563)
    

DayCamp ลูกเสือสำรอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(เมื่อ 22/พฤศจิกายน/2562)
    

กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
(เมื่อ 09/สิงหาคม/2562)
    

กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 6 สิงหาคม 2562
(เมื่อ 07/สิงหาคม/2562)
    
>