ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
(28/สิงหาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)