ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
(28/สิงหาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)      
กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
(15/กรกฎาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)