"เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกันในวันที่ 1 เม.ย.64 นะคะ"
(25/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)      
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
(09/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการประกวดหนูน้อยฟันสวย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
(08/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการแข่งขัน English is fun K1-K2 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
(05/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการแข่งขัน Robot (ต่อตามจินตนาการ ) ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
(02/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการประกวด กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
(01/ตุลาคม/2563 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลศึกษาปีที่ 1
(08/มิถุนายน/2563 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)