ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ Robotic
(24/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
เรื่อง การประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2563
(16/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานจัดซื้อ)      
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(21/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานการเงิน)      
Wellness and Well-being. สุขภาพดี และมีการดำเนินชีวิตที่ดี
(22/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานสื่อสารมวลชน)      
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(19/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)      
ชมรมหุ่นยนต์คิดค้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ
(02/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานสื่อสารมวลชน)      
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
(01/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(08/กันยายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)