สรุปผลการจับรางวัล Christmas Fair 2019
(21/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1
(19/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
(12/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563
(28/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร การเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(27/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
สรุปผลการแข่งขันกระโดดไกล กรีฑาสีภายใน "เข็มแดงเกมส์" ประเภทลาน ระดับปฐมวัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
(01/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562
(07/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)