ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
(09/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการประกวดหนูน้อยฟันสวย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
(08/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการแข่งขัน English is fun K1-K2 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
(05/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการแข่งขัน Robot (ต่อตามจินตนาการ ) ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
(02/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)      
ผลการประกวด กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
(28/มกราคม/2564 ::
จาก งานสื่อสารมวลชน)      
การแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564
(22/มกราคม/2564 ::
จาก งานสื่อสารมวลชน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
(20/มกราคม/2564 ::
จาก งานรับนักเรียน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และทุนการศึกษาเซราฟิน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ปีการศึกษา 2564
(20/มกราคม/2564 ::
จาก งานรับนักเรียน)