โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีความประสงค์จัดสร้างห้องประชุมขนาด 300 ที่นั่ง


โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีความประสงค์จัดสร้างห้องประชุมขนาด 300 ที่นั่ง

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12  เมษายน 2555


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 396 ครั้ง

Keep