การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา


นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง ระดับมัธยมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 55 ครั้ง

Keep