ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 14 ตุลาคม 2564


นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง ภายใต้มาตรการในการคัดกรองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมด้วยคณะภราดา นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการสมาคมฯ นายภิญโญ วงศ์ดาว นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep