การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan


งานแนะแนว จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองรอบด้าน ทั้งทางการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในแบบที่ตนถนัด เป็นการเตรียมพื้นฐานในการเลือกเส้นทางประกอบอาชีพในอนาคต และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้สามารถรับมือกับอารมณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านช่องทาง Cisco Webex


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan) ชั้น ม.1 และ ม.4

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง

Keep