กำหนดการ กิจกรรม " Cool Kids Camp " แผนกปฐมวัย


วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรม "Cool Kids Camp" เวลา 08.00 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน 08.00-08.30 น. ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 250 ครั้ง

Keep