ประกาศจัดจ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร


โดยมีรายการดังต่อไปนี้

1. หอประชุมใหญ่

2.ห้องสมุด

3.ห้องประชุมเล็ก 30 ที่นั่ง

4.ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และห้องเตรียมสาร

5.ห้อง Mathematics Lab

6.ห้อง Sound & Multimedia

7.ห้อง Computer Lab

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อห้องธุรการ 054-222733,054-222337 ต่อ 103


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep