เทปบันทึกการถ่ายทอดสด ll พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564


ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โดยมีตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีไหว้ครู สำหรับการจัดพิธีไหว้ครู มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครูผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม La Providence โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 "ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 มิถุนายน 2564จำนวนผู้อ่าน 188 ครั้ง

Keep