เทปบันทึกการถ่ายทอดสด ll พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 โดยมีตัวแทนของนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้า ให้การบริหารการศึกษา และการเรียนการสอนของโรงเรียน มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างดีตลอดปีการศึกษา 2564 และตลอดไป โดยมี บาดหลวงอันเดรส เฟลิปเป้ ฮารามิลโล เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูร์ดลำปาง เป็นประธานในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และ บาดหลวงเมารีซีโอ โปลันโก้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูร์ดลำปาง พร้อมกันนี้ได้มีพิธีแสดงความยินดีแด่ บาดหลวงอันเดรส เฟลิปเป้ ฮารามิลโล เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูร์ด และบาดหลวงเมารี ซีโอ โปลันโก้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูร์ดลำปาง ในโอกาสที่ ได้รับศีลบวช ครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 และต้อนรับ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ และ ภราดาพงษ์พัฒน์ หวานเส ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 18 มิถุนายน 2564จำนวนผู้อ่าน 88 ครั้ง

Keep