กิจกรรมเสียงตามสายวันที่ 14 มิถุนายน 2564


นักเรียน จัดรายการ เสียงตามสาย และนำสวดมนต์ เช้าเย็น เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะด้านภาษา และการฝึกการทำงานเป็นทีม


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 8 ครั้ง

Keep