คะแนนสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณชานิชชาภรณ์ สุขเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 เลขประจำตัว 27194 ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 808 ครั้ง

Keep