ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564


ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 จะทำการประกาศวันจันทร์ที่ 19  เมษายน  2564

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนนักเรียน 054-222733 ต่อ 613 หรือ 083-5716539 (มิสดารณี  ศรีสุข)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 2340 ครั้ง

Keep