ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2564   (นักเรียนสอบรอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2564 (นักเรียนสอบรอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)

ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ใน วันที่ 25  หรือวันที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 5422 2337  ต่อ  105  หรือ  106


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 529 ครั้ง

Keep