การจำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564


การจำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 1388 ครั้ง

Keep