ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564


กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ณ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารอัสสัมชัญ

ระดับชั้น

วันที่มาลงทะเบียน

เวลา

หมายเหตุ

ระดับปฐมวัย

16 มีนาคม 2564

10.00 - 14.00 น.

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

17 มีนาคม 2564

10.00 - 14.00 น.

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

18 มีนาคม 2564

10.00 - 14.00 น.

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

19 มีนาคม 2564

10.00 - 14.00 น.

 

ระหว่างชั้น

22 มีนาคม 2564

10.00 - 14.00 น.

ป.3, ป.4, ป.5 และ ม.2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 054 - 222733  ต่อ ธุรการ 105, 106  การเงิน 108


ไฟล์แนบ 1. 1.1รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับ เตรียมอนุบาล.pdf ไฟล์แนบ 2. 1.2รายชื่อนักเรียนใหม่ อนุบาล 1.pdf ไฟล์แนบ 3. 1.3รายชื่อนักเรียนใหม่ อนุบาล 1 (CEP).pdf ไฟล์แนบ 4. 1.4รายชื่อนักเรียนใหม่ อนุบาล 2.pdf ไฟล์แนบ 5. 1.5รายชื่อนักเรียนใหม่ อนุบาล 2 (CEP).pdf ไฟล์แนบ 6. 1.6รายชื่อนักเรียนใหม่อนุบาล 2 (cep).pdf ไฟล์แนบ 7. 1.7รายชื่อนักเรียนใหม่ อนุบาล 3 (CEP).pdf ไฟล์แนบ 8. 2.1 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1.pdf ไฟล์แนบ 9. 2.2 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 (CEP).pdf ไฟล์แนบ 10. 2.3 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 (SMT).pdf ไฟล์แนบ 11. 2.4 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.3.pdf ไฟล์แนบ 12. 2.5 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.4.pdf ไฟล์แนบ 13. 2.6 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.4 (CEP).pdf ไฟล์แนบ 14. 2.7 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.5.pdf ไฟล์แนบ 15. 3.1 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1.pdf ไฟล์แนบ 16. 3.2 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 (SMT).pdf ไฟล์แนบ 17. 3.3 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ม.2.pdf ไฟล์แนบ 18. 3.4 รายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4.pdf
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 969 ครั้ง

Keep